कविताराम बालसाहित्य प्रबर्धन अनुष्ठान

कविताराम बालसाहित्य प्रबर्धन  अनुष्ठान

अनामनगर काठमाडौँ फोन, ९७७१४२२२७६४, cartskrs@hotmail.co,uk


संस्थापना : प्रा. डा. कविताराम श्रेष्ठद्वारा आफ्ना साहित्यिक लेखकश्व र पुरस्कारका रकमबाट स्थापित ।
उद्देश्य : नेपाली बालसहित्यका प्रतिबद्ध प्रबर्धनकर्ताहरुका प्रबर्धन कार्यमा इँटा थप्ने ।  स्था.  वि.सं. २०५४ सन १९९७

संचालक : बालमंच नेपाल अनाम नगर ।

कार्यक्रम :  बालसाहित्यको प्रबर्धनमा प्रेरणा दिन निम्न सम्मानहरु हरेक वर्ष तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।

१. कविताराम बालसाहित्य प्रबर्धन सम्मान  नेपाली बालसाहित्यको उत्थानमा उत्कृष्ट योगदान दिने व्यक्तिहरुमध्ये विशिष्ट एकजनालाई रु ५००० को भेटी साथ सम्मानपत्र प्रदान गरिने ।

२. कविताराम बालसाहित्य प्रबर्धन कदरपत्र : नेपाली बालसाहित्यको उत्थानमा उत्कृष्ट योगदान दिने सँस्थाहरुमध्ये विशिष्ट एक सँस्थालाई सम्मानजनक कदरपत्र प्रदान गरिने ।

३. कविताराम बालसाहित्य प्रतिभा पुरस्कार : उत्कृष्ट एक बालप्रतिभालाई रु. २००० बराबरको पुस्तक पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिने ।


Kavitaram Bal-sahitya Prabardhan Anusthan
(Literature Promotion Venture)

Anam Nagar Kathmandu, Nepal Phone: 977-1-4220713, cartskrs@hotmail.co.uk


Founded by: Prof. Dr. Kavitaram Shrestha with his royalties earned from the literary works and awards. Established in: 2054 BS, 1997 AD.

 Objectives: Lay bricks in the promotion of the children's literature in Nepal by inspiring promoters.

Organizer: Balmanch Nepal (Children's Forum, Nepal)

Activities: Every year following honors and award is being provided to inspire the promotion activities in the field of children's literature in Nepal.

(I)     Kavitaram Bal Sahitya Prabardhan Samman (Kavitaram Children's Literature Promotion Honor) together with cash amount of Rs. 5000.00 to one distinguished pioneer personality who has contributed immensely in the promotion of children's literature in Nepal.

(II)    Kavitaram Bal Sahitya Prabardhan Kadar Patra (Kavitaram Children's Literature Promotion Appreciation Letter) to one distinguished organization contributing immensely in the promotion of children's literature in Nepal.

(III)    Kavitaram Bal Sahaitya Pratibha Puraskar (Kavitaram Children's Literature Talent Award) together with books equivalent to Rs. 2000.00 to one young talent literary personality.अबको साहित्य तथा कला कता ? - डा. कविताराम श्रेष्ठ

नयाँ परिपेक्ष्यामा अस्वीकृत साहित्यको घोषणा - डा. कवितारम श्रेष्ठ
Quick Links
 
Tools
Preeti font to unicode Keyboard of Preeti font
 Contact Address 145 Mirmire Marga,
Anam Nagar, Kathmandu
Nepal
Tel: 240418, 222764
Email: cartskrs@hotmail.co.uk
This page was visited   1   times